Zelfreflectie formulier | Rijschool de Broers

Zelfreflectie formulier

Zelfreflectie formulier

Voor je rijexamen moet je een ingevuld zelfreflectie formulier inleveren. Hiernaast vind je het zelfreflectieformulier dat je moet meenemen naar het rijexamen, de tussentijdse toets of voor nader onderzoek. De zelfreflectie is een onderdeel van je rijexamen. Dit stimuleert je om kritisch te kijken naar je ontwikkelingen als automobilist. Het is dus de bedoeling dat je de vragen beantwoordt vóór jouw tussentijdse toets, RIS-deeltoets 3 of praktijkexamen. Je overhandigt het ingevulde formulier aan de examinator aan het begin van je toets of examen. Voor meer informatie open je het formulier hiernaast.