Theoriecursus

Auto theoriecursus in 2 dagen!

Wil je meer zekerheid van slagen? Volg dan een theoriecursus in 2 dagen.

Meer dan 75% van de leerlingen slaagt in één keer na het volgen van een cursus! 35% slaagt voor zijn/haar theorie met thuis leren.

De 2 daagsecursus voor de auto ziet er als volgt uit:
  • De theorieles begint op zondag om 8:30 uur en rond 17:00 uur is de les afgelopen.
  • De tweede lesdag, en je CBR examen zal plaats vinden op een maandag of dinsdag. De theorieles begint om 08:00 uur. Je doet examentrainingen en vervolgens zullen we gezamenlijk naar het CBR gaan waar je je theorie-examen aflegt.

Er is lunch aanwezig (broodjes, koffie, thee en frisdrankjes zijn inclusief).

Tip! Bereid je goed voor op de cursus door het maken van je huiswerk.

In de regel is het zo dat iedereen die goed Nederlands spreekt, op tijd aanwezig is en goed oplet tijdens de les voor het examen ook slaagt.

Mocht je onverhoopt toch zakken, dan mag je de cursus 1x gratis overdoen

Deze cursusgarantie is éénmaal geldig en heeft een geldigheidsduur van één jaar na je eerste reservering. De kosten voor herkansen bedragen €49,25,- (examen + administratie kosten). Je kunt ook zelf je herexamen reserveren via www.cbr.nl voor €31,50

Hoe ziet het examen eruit?

Het auto theorie-examen bestaat uit twee delen, in totaal heb jij 65 vragen:

Deel 1 – Gevaarherkenning

Dit is het eerste onderdeel bij het CBR theorie-examen en bestaat uit 25 vragen, waarvan je 13 vragen goed moet hebben . Tijdens deze onderdeel is het noodzakelijk dat een leerling tijdig potentieel gevaar kan herkennen, voorspellen en de juiste handeling kan vertonen in het verkeer. Let op, bij dit onderdeel heb je slecht 8 seconde per vraag en kun je kiezen uit 3 scenario’s.

  • Remmen
  • Gas loslaten
  • Niets
Deel 2 – Verkeersregels en verkeersinzicht

Dit onderdeel bestaat uit een totaal van 40 vragen, waarvan jij er tenminste 35 goed moet hebben. Tijdens dit deel zijn de auto theorie vragen gebaseerd op meerkeuze, ja of nee en invulvragen.